• Loop Dedektör Kütle Algılayıcı

Çalışma Voltajı 24 V

Ekran Türkçe LCD Arayüz

Kanal Sayısı 1 Kanal

Kullanım Alanı Metal Kütle Algılanması

Gelişmiş Özellikler Otomatik Kalibrasyon

Kontak Çıkışı 2 Kanal Çıkış (Otomatik + Programlanabilen)

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 0

STARGAZER

TEK KANAL GİRİŞLİ LOOP DEDEKTÖRÜ

KULLANIM KİTABI V 4.0

KASIM, 2014

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 1

TEKNİK ÖZELLİK STARGAZER

Boyutlar Yükseklik = 141.5 mm, Derinlik = 34.5mm, Genişlik = 70mm

Çalışma Voltajı 24V AC-DC

Minumum Akım Değerleri Boşta: 15 mA Röleler Çekili İken: 45 mA

Çalışma Sıcaklığı -10 oC +50 oC

Kontak Tipi NO / NC

Maksimum Kontak Kapasitesi 48V DC 100mA

Arayüz 2x8 LCD üzerinde Türkçe arayüz ile kullanım kolaylığı

Loop Bağlantı Sayısı 1

Çıkış 1 Loop’un aktif olması ile çalışır

Çıkış 2 Menüler üzerinden programlanır

Loop Dedektörü Nedir?

Metal Kütle dedektörü olarak da bilinen bu cihaz, üzerine gelen metalin yoğunluğuna göre rölelerinden çıkış

veren bir donanımdır. Genelde otopark sistemlerinde, bariyerlerin otomatik açılması – kapanması yada

otomatik bilet kesim işlemleri sırasında, asfalt üzerinde uygun yerde bir aracın olup olmadığını tespit için

kullanılır. Yere döşenecek olan bir kaç turluk kablonun loop dedektör kartına bağlanması ile asfalt üzerinde

elektromanyatik bir alan oluşacaktır. Böylece bu elektromanyatik alanda oluşacak değişmeler ile metal

yoğunluğunun tesbit işlemleri gerçekleştirilir.

Loop Dedektörünün Uygulanması

Loop dedektör kartının çalışabilmesi için, daha önceden uygulama alanı üzerinde manyetik alanı oluşturacak

olan kablonun çekilmesi gerekmektedir. Bu manyetik alanı oluşturacak olan kablonun döşenmesi sırasında

dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Kablo kaç tur sarılmalı, kaç metre çevreye sahip olmalı, nasıl

bir geometrik şekilde sarılmalı ve manyetik alanda ölçülecek olan değer kaç µH (Mikro Henry) olmalı gibi bazı

önemli noktaların bilinmesi ve bu noktalara dikkat edilmesi, Loop Dedektör kartının yüksek verimde çalışması

için gerekli olacaktır.

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 2

ÖNEMLİ:

? Yere oluşturacağınız loop bölgesine yakın hareketli veya durağan metal bulunmamasına dikkat ediniz.

? Kullanmış olduğunuz loop dedektör kartı TEK GİRİŞE sahip ise, 2 farklı loop kablosunu metal kütle

dedektörü üzerinde aynı girişe BAĞLAMAYINIZ.

? Yere döşeyeceğiniz kablonun, üzerinden araç geçmesi ile hareket etmeyecek yapıda olmasına özen

gösteriniz.

? Loop alanı içinde kablo turunu tamamladıktan sonra, kablonun uçlarını kontrol kartına mutlaka burgu

yaparak taşıyınız.

Döşenecek Kablodan Elde Edilmesi Gereken Bobin Değeri

İlk olarak manyetik alanda ölçeceğimiz bobin değeri için en uygun çalışma aralığını tayin edelim. Aşağıdaki

grafikte gösterilen değerler için, döşeyeceğiniz kablonun oluşturacağı elektromanyetik alandaki bobin değeri;

en verimli çalışma aralığı için 100 ile 200 µH arasında olmalıdır.

Döşenen Kablonun Bobin Değer Aralığı

Loop İçin Gerekli Kablo Miktarının Ve Sarım Sayısının Hesaplanması

Birçok loop dedektör uygulamasında tercih edilen kablo döşeme şekli kare veya dikdörtgen yapılardır. Bir

önceki konu başlığında (Döşenecek Kablodan Elde Edilmesi Gereken Bobin Değeri) bahsi geçen bobin değerini

yakalamak için, yere döşeyeceğiniz kablonun kaç turlu olacağının hesabının yapılması gerekmektedir. Bu

işlemde basit bir matematik hesabı ile yapılabilmektedir. Yere döşeyeceğiniz kablonun tur sayısı, uygulama

yapacağınız loop alanın çevre uzunluğu ile hesaplanmaktadır. Aşağıda basitçe bir dikdörtgen kablo döşeme

şekli resmedilmiştir.

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 3

Örnek bir dikdörtgen kablo döşeme şekli

Yukarıdaki resimde bir kenarı “a” bir kenarı “b” olarak bir loop alanı gösterilmiştir. Bu loop alanının çevresinin

hesabı;

Loop Çevresi = 2a + 2b

Şeklinde hesaplanır. Çıkacak olan değer doğrultusunda da aşağıdaki tablodan çevre uzunluğuna bağlı olarak

döşeyeceğiniz kablonun kaç tur sarılması gerektiğini bulabilirsiniz. Önerilen “a” ve ”b” kenarlarının uzunluk

oranları 1’e 3 şeklindedir. Yani “a” kenarı 1 metre olarak belirlendi ise “b” kenarı için 3 metrenin belirlenmesi

daha verimli sonuçlar verecektir. Aşağıdaki tabloda çevre uzunluğuna bağlı olarak sarmanız gereken tur

sayıları gösterilmiştir.

ÇEVRE UZUNLUĞU (2a + 2b) KABLONUN TUR SAYISI

4-5 metre 6 tur

5-6 metre 5 tur

6-15 metre 4 tur

15-25 metre 3 tur

Örneğin, 1 metreye 3 metre şeklinde yere kesmiş olduğumuz dikdörtgen bir alan için çevre uzunluğu ;

Çevre Uzunluğu = (2 x 1 + 2 x 3) = 8 metre

Olacaktır. Yukarıdaki tablodan çevresi 8 metre olan bir uygulama alanı için, gerekli olan tur sayısı 4 olarak

gösterilmiştir. O halde bu örnek için yere döşeyeceğimiz kabloyu 4 tur olarak sarmamız, loop dedektörün

verimli çalışması için yeterli olacaktır.

Loop Kablosunun Yere Döşenmesi

Asfalt üzerine döşeyeceğiniz kablo olarak, minimum 1.5 mm2, esnek ve izoleli standart bir kablo

kullanabilirsiniz. Bu kabloyu yere döşeyebilmeniz için daha önceden asfaltı elmas diskle kesmiş olmanız

gerekecektir. Asfalta açacağınız bu kanal 40–70 mm derinliğinde ve 5-8 mm genişliğinde olabilir.

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 4

Loop için kullanılacak kablonun asfalt içine uygulanması

Eğer yere uyguladığınız kablonun asfalt ile arasında kalan boş bölgeyi zifti ile kaplayacaksanız; kullanacağınız

kabloyu sıcağa dayanıklı seçmeniz gerekecektir.

Diğer bir önemli noktada asfalt üzerinde keseceğiniz dikdörtgen alanın köşelerinin 900 olarak değilde 450

derecelik açılarla dönülmesidir. Böylece döşeyeceğiniz kablonun köşelerine uygulanacak olan zorlamalarında

önüne geçmiş olursunuz. Bunun yanında bu şekilde döşenen kablolar daha verimli çalışacak bir

elektromanyetik alan oluşturacaktır.

Köşeleri 900 kesilmiş loop alanı

(ÖNERİLMEZ)

Köşeleri 450 kesilmiş loop alanı

(TAVSİYE EDİLİR)

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 5

Loop kablosunun döşenmesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalarda şunlardır;

? Yere döşenecek olan kablo yekpare bir kablo olmalıdır. Kablonun arasında olabilecek kopukluklar,

sonradan yapılmış eklemeler gibi, hassasiyeti etkileyecek olumsuz durumlar loop dedektörünün

çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir.

? Loop kablosu yere döşendikten ve dolgu malzemesi ile açılan kanal kapatıldıktan sonra, kablo olduğu

yerden hareket ettirilmemelidir.

? Loop kalbosu için açılan kanalın, temiz ve kuru olmasına özen gösterilmelidir.

? Kablo çekildikten sonra, dolgu malzemesini dökmeden önce, kablonun bobin değeri ölçülmelidir. Bu

ölçüm için L-Meter (Bobin değeri ölçüm cihazı) yada Stargazer Loop dedektörünü kullanabilirsiniz.

Ölçtüğünüz değerlerin uygun çalışma alanı içinde olup olmadığınada dikkat ediniz.

Dolgu Malzemesinin Seçimi

Loop kablosu için açılan kanalın, kablo döşendikten sonra kapatılması gerekmektedir. Bunun için 2 farklı çözüm

önerilebilir.

Bunlardan birincisi soğuk dolgu malzemesidir. Butür bir soğuk dolgu malzemesi seçerken, dolgu malzemesini

sentetik reçine tabanlı bir ürün olmasına ve soğuk havalarda kuruyup parçalanmamasına dikkat edilmelidir.

Diğer bir dolgu malzemeside sıcak olarak uygulanabilecek asfalt zifti olabilir. Bu uygulamada da önemli olan

noktalar loop için döşenen kablonun sıcağa karşı dayanıklı yapıda olmasıdır. Sıcak bir dolgu malzemesi

uygulayacaksanız, loop kablosunu döşedikten sonra, loop için açmış olduğunuz kanalın içini cam kumu ile

doldurabilirsiniz.

Loop’dan Kontrol Kartına Çekilecek Olan Kablo

Loop dedektör kartlarının problemli çalışmasının en önemli nedenlerinden birisi yere döşenen loop

kablosundan kontrol kartına çekilecek olan kablodaki hatalardır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar

şunlardır;

? Kablonuzu yere açmış olduğunuz kanala döşedikten sonra, elinizde 2 adet kablo ucu kalacaktır. Bu

kablo uçlarını, loop dedektör kartınıza getirirken mutlaka birbiri üzerine sararak çekmelisiniz. Kablo

tipine bağlı olarak, her metrede en az 20 ile 50 arası bir sarım uygulamanız gerekecektir.

Burgu haline getirilmiş kablo örneği

? Loop’dan çekeceğiniz kabloyu, kontrol kartına getirirken, bu kabloya paralel başka elektronik cihazların

kablolarının olmamasına dikkat etmelisiniz. Eğer başka bir elektronik cihazında kablosunuz loop

alanından gelen kablo ile birlikte çekmeniz gerekecekse, loop kablosu ile diğer elektronik cihazdan

gelen kablo arasında en az 10 cm mesafe olmalıdır.

? Birden fazla yere döşenmiş loop kablosunu, kontrol kartlarına getirirken aynı kanal üzerinden

getirilmemesi gerekmektedir.

? Loop’dan kontrol kartına çekilen kablonun dışarıdan gelebilecek hasarlara karşı korunmuş olması

gerekmektedir.

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 6

Loop Alanının Geometrik Yapısı

Yere döşeyeceğiniz kablonun, üzerine gelecek olan araçlar ile olan oranı ve geometrik şekli loop dedektörünün

düzgün çalışabilmesi için önemli bir noktadır. Aşağıdaki resimlerde yere döşeyeceğiniz kablonun nasıl bir

geometrik yapıya sahip olması gerektiği gösterilmiştir.

Tavsiye edilen geometrik şekil Tavsiye edilmeyen geometrik şekiller

Eğer birbirine yakın 2 farklı loop kablo alanı oluşturulacaksa, bu iki alan arasındaki mesafe en az 1-1,5 metre

olmalıdır.

2 Farklı loop bölgesinin yanyana uygulanması

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 7

STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI VE KULLANIMI

Stargazer loop dedektör kartı; otopark, bariyer sistemlerinde araç algılamada kullanılan metal kütle

dedektörüdür. Stargazer loop dedektörü en genel ifadesiyle üzerinde bulunan 2 buton ile ayarlanır ve kontrol

edilir. “Menü” butonu ile kart içindeki menüler arasında dolaşırken, “Değer” butonu ile bulunduğunuz

menüdeki değerleri değiştirebilirsiniz.

Klemensler ve Bağlantıları

Stargazer dedektörü üzerinde 4 kategoriye bölünmüş klemens takımı bulunmaktadır. Bunlar;

? 24V DC/AC besleme klemensi

? LOOP kablo bağlantı klemensi

? RELAY1 (1. Röle) klemensi, Otomatik çalışan röle bağlantısı

? RELAY2 (2. Röle) klemensi, Manuel çalışan röle bağlantısı

Kablo Bağlantılarının Yapılması Ve Stargazer Loop Dedektörünün Çalıştırılması

İlk olarak asfalt üzerine döşemiş olduğunuz loop kablosunun iki ucunu, uygun tur sarımını yaptıktan sonra,

birbiri üzerine burarak Stargazer Loop Dedektörü üzerindeki “LOOP” klemensine bağlantısını yapınız. RELAY1

ve RELAY2 ile gösterilen klemenslerden de ihtiyacınız olan bağlantıları yapınız. Röle 1 ve Röle 2 nin çalışma

yapısı ilerleyen başlıklar altında açıklanacaktır. Ve enson olarak besleme klemensi olan 24V DC/AC

bağlantısından 24 Voltluk besleme bağlantısını yapınız. Böylece Stargazer loop dedektör kartınız için gerekli

olan bağlantı şekillerini yapmış ve cihazınızı çalıştırmış olacaksınız.

Stargazer Loop Dedektör’ü Menüleri Ve Menülerin Kullanımı

Kartınızın bağlantılarını yukarıda bahsedilen şekilde yapıp, katınızın beslemesini verdiğinizde cihazınız sırasıyla

şu bilgi mesajları ile açılacaktır;

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AÇIKLAMA

STARGAZER

LOOP

DEDEKTÖRÜ

WWW.KONT

AL.COM.TR

Cihaz açıldığında ekrana ürünün adı “STARGAZER” ve firmamızın web adresi

“www.kontal.com.tr” gelecektir.

VERSİYON

3.0

Cihazın yazılım versiyonu hakkında bilgi verir.

FREKANS

41.5 khz

Burada gözükecek değer; yere döşemiş olduğunuz kablonun oluşturduğu frekansı

göstermektedir. Kablonun döşenme şekline ve sarım sayısına göre bu frekans

değişiklik gösterecektir. Döşeyeceğiniz kablonun oluşturacağı frekans değeri 25-50

Khz arasında olmasına özen gösterin.

Ekrana gelen bu açılış mesajlarından sonra sistemde bir problem yoksa, cihazınız çalışmaya başlayacaktır. Ve

ekranda cihazın ana menüsünde olduğunuzu gösteren ifade gözükecektir.

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 8

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AÇIKLAMA

S: 15 K:5

00000000

Cihazınızın çalıştığını ve ana menüde bulunduğunuzu ifade eder.

Aynı zamanda cihazınız ile ilgili bazı bilgilerde vermektedir.

S:15 ile gösterilen ifade “ALGILAMA SEVİYESİ” değerini göstermektedir. “S” harfi

“Seviye” ifadesinin kısaltmasıdır. Burada gösterilen değer; ALGILAMA SEVİYESİNİN

15 olduğunu bildirmektedir.

K:5 ile ifade edilen değer “OTOMATİK KALİBRASYON MODUNU” göstermektedir.

“K” harfi “Kalibrasyon” ifadesinin kısaltmasıdır. Otomatik kalibrasyon “5 dk”

olarak seçildi ise, bu “K” değerinin karşısında “5” rakamı gözükecektir. Eğer

otomatik kalibrasyon modu “Kalibrasyon Yok” olarak ayarlandı ise, “K” değerinin

karşısında “X” ifadesi gözükecektir.

00000000 rakamları ile ifade edilen değer ise, Loop Dedektörünüzün sayacını

göstermektedir. Loop’unuzun her aktif ve pasif olma durumunda bu sayaç 1

artacaktır.

Bu bilgilerin gözükmesinden sonra, cihazınız üzerinde bulunan butonlar aktif duruma geçecek ve size cihazınız

üzerindeki menülerde dolaşmanızı ve bulunduğunuz menüdeki değerleri değiştirmenize olanak sağlayacaktır.

Stargazer loop dedektör üzerinde 2 adet LCD kontrol butonu bulunmaktadır;

BUTONLAR AÇIKLAMA

 MENÜ

LCD üzerinde menüler arasında geçişi sağlar. Cihaz açılıp anamenü geldikten

sonra, buton aktif duruma gelir ve menüler arasında geçişleri sağlayabilir.

DEĞER

Girmiş olduğunuz menü içersinde, eğer farklı seçenekler veya fonksiyonlar mevcut

ise, “DEĞER” butonuna basarak ekranda gözüken değerleri değiştirebilir veya

girmiş olduğunuz menüdeki fonksiyonu icra edebilirsiniz.

Cihazınız açıldıktan ve ana menüye geldikten sonra artık diğer menülere girebilir ve cihazınızın ayarlarını

değiştirebilirsiniz. Bunun için yukarıda bahsedilen “MENÜ” butonunu kullanmalısınız. Girmiş olduğunuz

menüde herhangi bir işlem yapmazsanız, yaklaşık 15 saniye sonra ana menüye otomatik olarak geri dönersiniz.

Loop Frekans Ölçümü

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AÇIKLAMA

LOOP

ÖLÇÜMÜ

Bu mesaj, gireceğiniz menü ile ilgili kısaca bilgi veren bir ifadedir. Menüler

arasında yapmış olduğunuz geçişlerde, gireceğiniz menü ile ilgili olarak herzaman

bir bilgi mesajı ekrana gelecektir.

LOOP OLC.

41.5 khz

Bilgi mesajının gözükmesinden sonra, yere döşemiş olduğunuz loopun FREKANS

değerini okuyabileceğiniz menüye girmiş olursunuz. Bu menüde iken “DEĞER”

butonuna basarak yere döşemiş olduğunuz loopun frekansını okur ve sistemin

çalışacağı yeni loop değerini belirlemiş olursunuz. 

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 9

Algılama Hassasiyetinin Ayarlanması

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AÇIKLAMA

ALGILAMA

SEVİYESİ

Araç algılama hassasiyeti ile ilgili işlem yapacağınız menüye girdiğinizi bildiren bilgi

mesajı.

ALG. SEV.

sev. 15

Bilgi mesajının gözükmesinden sonra, Loopun hassasiyetini ve çalışma seviyesini

belirleyeceğiniz menüye girmiş olursunuz. Bu menüde iken “DEĞER” butonuna

basarak yere döşemiş olduğunuz loopun hassasiyetini arttırıp azaltabilirsiniz. 1 ile

20 arasında değişen bir değer aralığı mevcuttur. 1’den 20’ye doğru algılama

hassasiyeti artacaktır.

2. Rölenin Akit Veya Pasif Moda Getirilmesi

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AÇIKLAMA

2. RÖLE

DURUMU

Stargazer loop dedektörü üzerinde bulunan 2. Rölenin durumunu ifade eden

menünün bilgi mesajı

2.RL.DRM

PASİF

Bilgi mesajının gözükmesinden sonra, kart üzerinde bulunan 2. Rölenin aktif veya

pasif duruma sokulmasını sağlayan menüye girmiş olursunuz. “PASİF” mode bu

rölenin çalışmadığını, “AKTİF” durumu ise bu rölenin çalışır durumda olduğunu

ifade eder. Pasif ve Aktif seçeneklerini Değer butonu ile belirleyebilirsiniz.

2. Röle Çalışma Modunun Belirlenmesi

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AÇIKLAMA

2. RÖLE

MODU

Stargazer loop dedektörü üzerinde bulunan 2. Rölenin hangi mod ile çalıştığını

ifade eden menünün bilgi mesajı

2.RL.MOD

Mod 1

Bilgi mesajının gözükmesinden sonra, kart üzerinde bulunan 2. Rölenin çalışma

şeklinin tayin edildiği menüye girmiş olursunuz. 8 farklı çalışma şeklinden bir

tanesini seçebilirsiniz. Bu 8 farklı çalışma modunun neler olduğu aşağıda ayrıntılı

bir şekilde açıklanmıştır. 2. Röle ile ilgili belirlemiş olduğunuz çalışma koşullarının

çalışabilmesi için, “2. RÖLE DURUMU” menüsünde 2. Rölenin durumunu AKTİF

olarak belirlemiş olmanız gerektiğiniz unutmayınız.

2. Rölenin Çalışma Modları

Stargazer Loop dedektörü 2 adet röleye sahiptir. Birinci röle loop’un aktif olması (üzerine metal bir

kütlenin gelmesi) ile çekecektir ve loop’un pasif olması ile bırakacaktır. İkinci röle istenildiği taktirde

kullanılabilen ve birinci rölenin durumuna göre 8 farklı çalışma moduna sahip opsiyonel bir röledir. İkinci

rölenin çalışma modları şunlardır;

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 10

Mod 1

Birinci röle ile aynı anda çeker ve aynı anda bırakır

Mod 2

Birinci röle ile aynı anda çeker ve belirlenen “2 . Röle Kapama Zamanı” kadar sonra otomatik olarak

bırakır. İkinci rölenin bırakması birinci rölenin bırakıp bırakmamasına bağlı değildir.

Mod 3

Birinci röle çektikten sonra “2. Röle Açma Zamanı” kadar sonra çeker ve birinci rölenin bırakması ile

aynı anda bırakır.

Mod 4

Birinci röle çektikten sonra “2. Röle Açma Zamanı” kadar sonra çeker ve “2. Röle Kapama Zamanı”

kadar çekili kalır ve bırakır. Bu modda birinci röle çekili olduğu sürece ikinci röle; “2. Röle Açma

Zamanı” ve “2. Röle Kapama Zamanı” değerlerine uygun olarak çalışır. Fakat birinci rölenin bırakması

durumunda ikinci röle çekili olsun olmasın otomatik olarak ikinci röle bırakacatır. Yani ikinci rölenin

bırakması için “2. Röle Kapama Zamanı” süresinin dolması gerekmeyecektir.

Mod 5

Birinci rölenin çekmesi ile aynı anda çeker ve birinci rölenin bırakmasından sonra belirlenen “2. Röle

Kapama Zamanı” kadar çekili kalıp bırakır.

Mod 6

Birinci röle çektikten sonra “2. Röle Açma Zamanı” kadar sonra çeker ve “2. Röle Kapama Zamanı”

kadar çekili kalır ve bırakır. Bu mod “Mod 4” ile benzer bir çalışma yapısına sahiptir fakat tek farkı; mod

4 için birinci röle bıraktığında ikinci röle “2. Röle Kapama Zamanı” süresinin dolmasını beklemeden

bırakacaktır. Fakat Mod 6 da birinci röle bıraksada ikinci röle “2. Röle Kapama Zamanı” süresinin

dolmasını bekleyecek ve süre dolduktan sonra bırakacaktır.

Mod 7

Birinci rölenin bırakması ile çeker ve “2. Röle Bırakma Zamanı” kadar çekili kalır ve bırakır.

Mod 8

Birinci rölenin bırakmasının ardından “2. Röle Çekme Zamanı” kadar sonra çeker ve “2. Röle Bırakma

Zamanı” kadar çekili kalıp bırakır.

2. Röle Açma Zamanının Ayarlanması

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AÇIKLAMA

2. RÖLE

ACMA ZMN

Stargazer loop dedektörü üzerinde bulunan 2. Rölenin açma zamanının

belirlendiği menünün bilgi mesajı

2.RL.AC

04 sn.

Bilgi mesajının gözükmesinden sonra, kart üzerinde bulunan 2. Rölenin açma

zamanının tayin edildiği menüye girmiş olursunuz. 1 ile 20 arasında bir değer

verebileceğiniz bu menüde; atamış olduğunuz her değer 2. Rölenin kaç saniye

sonra çekeceğini belirtir. 2. Röle pasif durumda ise bu fonksiyon

çalışmayacaktır. 

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 11

2. Röle Kapama Zamanının Ayarlanması

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AÇIKLAMA

2. RÖLE

KPMA ZMN

Stargazer loop dedektörü üzerinde bulunan 2. Rölenin kapama zamanının

belirlendiği menünün bilgi mesajı

2.RL.KP

04 sn.

Bilgi mesajının gözükmesinden sonra, kart üzerinde bulunan 2. Rölenin

kapama zamanının tayin edildiği menüye girmiş olursunuz. 1 ile 20 arasında

bir değer verebileceğiniz bu menüde; atamış olduğunuz her değer 2. Rölenin

kaç saniye sonra kapanacağını belirtir. 2. Röle pasif durumda ise bu fonksiyon

çalışmayacaktır.

Kalibrasyon Modunun Ayarlanması

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AÇIKLAMA

OTM KLBR

MODU

Stargazer loop dedektörü üzerinde bulunan 2. Rölenin kapama zamanının

belirlendiği menünün bilgi mesajı

OTM.KLBR

5 dk.

Bilgi mesajının gözükmesinden sonra, Stargazer loop kartının kendini

otomatik olarak kalibrasyon etme modunun belirlenmiş olduğu menüye

girmiş olacaksınız. Bu modda iki durum söz konusudur; .“5 DK” ve “KLB.YOK”.

Değer butonuna basarak 2 farklı seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Bu

seçeneklerin anlamı şudur;

5 DK: Eğer bu 5 dakikalık durum seçildi ise; döşemiş olduğunuz loop üzerine

bir araç geldiğinde 5 dakikadan fazla loop üzerinde kalırsa, Stargazer kontrol

kartı bu durumun kendisi için yeni belirlenmiş olan loop değeri olduğunu

varsayar ve rölelerini otomatik olarak bırakır. Kendini yeni duruma otomatik

olarak kalibre eder.

KLB.YOK: Modu seçilmiş ise, döşemiş olduğunuz loop üzerine bir araç

geldiğinde, röleleriniz çekecek ve o araç loop üzerinden ayrılana kadar çekili

kalacaktır. Yani röleler çekili durumunu üzerinde araç olduğu sürece

koruyacak, kendini otomatik kalibre etmeyecektir.

Kayıt Yapıldı Bilgi Mesajı

Bulunduğunuz menüde harhangi bir değişiklik yaparsanız menü geçişi sırasında ekrana görüntü olarak

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ AÇIKLAMA

KAYIT

YAPILDI

Bulunduğunuz menüde herhangi bir değişiklik yaparsanız, göreceğiniz bilgi

mesajı

KONTAL ELEKTRONİK :: STARGAZER LOOP DEDEKTÖR KARTI KULLANIM KİTABI V4.0 12

Stargazer Loop Dedektör kartı klemens, buton ve dipswitch fonksiyonları

Ürünlerimiz ile ilgili teknik destek almak isterseniz; firmamızın web sitesinden (www.kontal.com.tr) bize

ulaşabilirsiniz. Firmamızın en güncel iletişim bilgilerini ve firma bünyesindeki gelişmelerİ web sitemiz üzerinden

takip edebilirsiniz. Aynı zamanda firmamızın web sitesi üzerinden “HABER GRUBU” topluluğuna katılabilir ve

gelişmelerden e-mail aracılığı ile haberdar olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey web sitemizi

ziyaret edip Haber Grubu Üyelik Formu’nu doldurmanızdır.

Önemli Not: Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için web sitemiz tekrardan düzenlenmiştir. Lütfen web

sitemiz üzerinden Firma Üyeliğinizi gerçekleştiriniz. Böylece bir çok gelişmeden ve avantajdan çok daha hızlı

şekilde faydalanabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Kontal Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Loop Dedektör Kütle Algılayıcı

  • Ürün Kodu: loop- dedektor-matal-kutle-sensoru-Brainylife
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 699,99TL

  • Vergiler Hariç: 593,21TL

Etiketler: araç